CONDICIONS D’ÚS

Aquesta web ha estat creada per Anna Laguarda Magrià amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

Utilització lícita
El/la usuari/a d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a fer un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del web i dels serveis per part dels usuaris. Els que incompleixin aquesta obligació de respondre, davant de Anna Laguarda Magrià i davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Garantia d’errors
Anna Laguarda Magrià no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar a tots els efectes com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

Disponibilitat del servei
Anna Laguarda Magrià es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o en la seva configuració o presentació. Anna Laguarda Magrià no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis. Anna Laguarda Magrià exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les quals es presten els serveis.

Responsabilitat per l'ús de la informació continguda

El/la usuari/a és conscient i accepta voluntàriament l'ús de la web, dels serveis i dels continguts d'aquest lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tan l'accés a la web, com l'ús de pot fer-se de la informació continguda en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Anna Laguarda Magrià no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se de dit accés o ús de la informació ni de l'aplicació que d'ells es realitzi per donar recolzar qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. Anna Laguarda Magrià no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als que es fan referència a la web. 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de Anna Laguarda Magrià. Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d’aquesta pàgina. Anna Laguarda Magrià no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. Anna Laguarda Magrià no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Anna Laguarda Magrià donarà lloc a l’exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Protecció de dades de caràcter personal
En els supòsits en què per accedir a alguna de les pàgines o serveis de Anna Laguarda Magrià sigui necessària la recollida de dades de caràcter personal, s’informa que els mateixos seran tractats de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i altres normes de desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’AVÍS DE PRIVACITAT D’AQUESTA WEB i al consentiment que el/la/els usuaris han d’acceptar prèviament a efectuar qualsevol tipus de comunicació amb Anna Laguarda Magrià des d’aquesta pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció
La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal del/de la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat Anna Laguarda Magrià. En el cas que ens faciliti la seva adreça de correu electrònic, s’entén que està prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats o a prestar i respondre a les seves consultes o peticions per Anna Laguarda Magrià.

Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies, si segueix navegant, entenem que accepta la utilització. Més informació sobre les cookies aquí